VILEN designer og gennemfører kortere eller længerevarende udviklingsforløb på baggrund af jeres behov inden for:

Organisation & ledelse

 • Strategisk udvikling
 • Mission, vision, værdier
 • Udvikling af virksomheds-, ledelses- og værdigrundlag
 • Organisationsudvikling, struktur og kultur
 • Forandringsvilje og -ledelse
 • Kvalitet og effektivitet
 • Styrkelse af medarbejder- og ledelsesteam

 

Kompetenceudvikling

 • Lederuddannelsesforløb
 • Medarbejderuddannelsesforløb
 • Effektive møder
 • Individuelle kompetenceudviklingsforløb

 

Trivsel og arbejdsglæde

 • Kommunikation og samarbejde
 • Opgaver, roller og ansvarsfordeling
 • Kulturudviklingsprocesser
 • Konfliktløsning
 • Stress og sygefraværsproblematikker

Kulturanalyse & evaluering

 • Foranalyser inden større udviklingsprojekter
 • Kvalitativ evaluering af gennemførte projekter eller forløb
 • Kombination af effektmåling og kvalitativ analyse i samarbejde med Copenhagen Reseach

 

Procesforløb

 • Workshops
 • Bestyrelsesseminarer
 • Ledelsesseminarer
 • Afdelingsseminarer
 • Skræddersyede personalekurser

 

Sparring

 • Individuelle coachings- eller sparringsforløb
 • Coaching eller sparring i ledelses- eller medarbejderteam
 • Sparringsforløb som opfølgning på lederuddannelse eller organisations- eller ledelsesudviklingsforløb
VILEN • Skovbrynet 65 • DK-2880 Bagsværd • Telefon: +45 4016 9771 • mail@vilen.dk