Kunder

VILEN arbejder for en række private og offentlige virksomheder, heriblandt:

 • apotekeren
 • Danmarks Forskningsbiblioteksforening
 • ditapotek
 • Dronningens Ferieby
 • Femern Belt Development
 • Lyngby Kommune
 • NK Forsyning A/S
 • Næstved Kommune
 • Pharmadanmark
 • Pharmakon
 • raaco A/S
 • Region Sjælland – Næstved, Nykøbing, Slagelse Sygehus
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Scleroseforeningen
 • Sclerosehospitalerne
 • Østerbro og Øresund Apotek

Cases

Kultur- og kompetenceudvikling på skole

3-årigt Forebyggelsesfondprojekt med fokus på reduktion af stress og udvikling af det professionelle arbejdsmiljø. Kulturanalyse, effektmålinger, seminarer, sparring i medarbejder- og ledelsesteam, individuelle supervisionsforløb til samtlige medarbejdere.

Personlig udvikling

Kursus i personlig udvikling for farmakonomer med fokus på: forandringer i sektoren, persontype-profil, egne rollevalg, egenindsigt, den vanskelige samtale, coaching, personlig udviklingsplan.

Organisations- og ledelsesudvikling på produktionsvirksomhed

Flerårig udviklingsproces  af organisation, ledelsesgrundlag og -kultur. Chef- og ledergruppeseminarer, udarbejdelse af afdelingsplaner med konkrete mål, afdelingsmøder, involvering af medarbejderne, individuel ledelsessparring.

Skræddersyet mellemlederuddannelse for forsyningsselskab

5 modulers lederuddannelse à 1 og 2 dage skræddersyet efter virksomhedens behov. Særligt fokus på individuel ledelsesudvikling, herunder træning med video-optagelse med efterfølgende feedback og follow up.

Personalekursus på Grønland – apoteker

Personalekursus på Grønland over to forlængede weekender. Tema for apotek 1: Arbejdsglæde på apoteket i forandring. Tema for apotek 2: Udvikling af virksomhedsgrundlag og plan for implementering af vision, værdier, målsætning og leveregler.

Strategiske udviklingsprocesser på erhvervsskole

Flerårig udvikling af strategi og strategiske processer for fælles tiltag med fokus på gensidig indsigt, læring og videndeling samt øget kvalitet, og effektivitet i tiltag og processer på tværs af skolen.

VILEN • Skovbrynet 65 • DK-2880 Bagsværd • Telefon: +45 4016 9771 • mail@vilen.dk