DISC analyse

DISC er en personprofilmodel, der anvendes til målrettet at arbejde med udvikling af konstruktiv og effektiv kommunikation og samarbejde mellem individer, 1 – 1 og/eller i team/grupper i organisationen.

En DISC analyse giver

 • Indsigt i og forståelse for sine egne mønstre og motiver, der bevidst eller ubevidst, konstruktivt eller ukonstruktivt kommer til syne i kommunikationen i hverdagen
 • Indsigt og forståelse for andres mønstre og motiver, hvad der driver dem og hvad der modarbejder en konstruktiv og effektiv adfærd (motivations- og stressfaktorer)
 • At gennemføre DISC analyser for alle individer i organisationen giver en professionel og fælles referenceramme at italesætte og udvikle kommunikation, samarbejde og relationer i.

DISC er et rigtig godt værktøj både til støtte og udvikling af kommunikation, samarbejde og relationer og til brug i en konfliktløsningsproces.

Ydelser:

 • Gennemførelse af DISC analyser
 • Tilbagemelding på DISC analyser, individuelt, i grupper eller team (fysisk eller online)
 • DISC-sparring, individuelt, i grupper eller team (fysisk eller online)
 • DISC-seminarer for personalegrupper
 • DISC-træningsforløb på seminar
 • DISC-træningsforløb i organisationen (individuelt, afdelinger, grupper team)
 • DISC-implementering: indarbejdelse af DISC i hverdagen
 • Udvikling af virksomhedens kultur og arbejdsmiljø ud fra DISC

VILEN er DISC certificeret gennem

VILENs DISC analyser udarbejdes gennem

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for at gennemføre DISC hos jer.