Opgaveløsninger​

deler

Siden 2000 har vi gennemført udviklingsforløb og løst konsulentopgaver i såvel offentlige som private virksomheder. Vi er hjemmevant i kommuner, sundhedssystemet og har helt særlige kompetencer inden for apotekssektoren. Ofte kommer vi ind i en virksomhed på en afgrænset opgave, men fortsætter med at følge udviklingen med hjælp og vejledning, indtil ændringerne er indarbejdet og de ønskede resultater er opnået.

Her er et par eksempler på opgaveløsning inden for de seneste år:

Forsyningsvirksomhed

VILEN har i en årrække været tilknyttet NK-Forsyning A/S. Der er gennemført APV og trivselsundersøgelser med opfølgning, mellemlederuddannelse, ledergruppeforløb, visionsproces med støtte til de nedsatte arbejdsgrupper, coaching af ledere og nøglepersoner samt et organisationsudviklingsforløb med inddragelse af bestyrelserne. Der er udviklet MUS-skabeloner, kompetenceafdækningsskemaer, mødemanual samt projektmanual.

​Kommuner

I Gentofte Kommune, Ejendomme, er der gennemført trivselsmåling med opfølgning og drøftelser om udvikling af det gode arbejdsmiljø. Ledelse og TR var aktivt involveret.

Efter et chefskifte og et påbud fra Arbejdstilsynet hjalp VILEN Allerød Kommunes IT-afdeling igennem et organisationsudviklingsforløb, med henblik på at sikre kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Der er blevet gennemført interviewsamtaler med hver enkelt medarbejder og gennemført seminar og møder med inddragelse af den samlede medarbejdergruppe. Herudover rådgivning og coaching på ledelsesniveau med henblik på udvikling og implementering af en ny organisation.

Sundhedssektoren

Privathospital: Hospitalet Valdemar fik gennemført APV og trivselsundersøgelse med opfølgende seminar for samtlige medarbejdere og drøftelse af implementeringsplan i ledelsen.

Med Dansk Selskab for Patientsikkerhed gennemførtes en udviklingsproces med udgangspunkt i det gode arbejdsmiljø. Der blev gennemført samtaler med hver enkelt medarbejder, udarbejdet et situationsbillede og afholdt seminarer med forventningsafstemning omkring de rejste emner. Herefter blev der opstillet handlingsplan for en række udviklingspunkter. Løbende sparring med chefgruppen samt screening af ansøgere i efterfølgende ansættelsesproces.

​​Skoler og uddannelsesinstitutioner

På Sorgenfriskolen, en skole for børn med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder samt børn med diagnoser, blev der som opfølgning på et Forebyggelsesfondprojekt, som vi sammen med skolen designede, ansøgte om, fik bevilget og gennemførte, etableret et sparringsforløb, hvor samtlige medarbejdere har haft mulighed for sparring, enkeltvis til individuelle udfordringer, eller afdelingsgruppevis. Sparringsforløbet er fortsat, så enkelte medarbejdere, efter opstået behov, får sparring i kortere eller længere forløb hos os. En rigtig god ordning. Herudover bidrog vi til et ledergruppeudviklingsforløb, hvor TR-er blev inddraget i et konstruktivt samarbejde.

På Roskilde Tekniske Skole bidrog vi til et udviklingsforløb med fokus på strategiarbejde. Planlægning i arbejdsgruppe og gennemførelse af seminar for samtlige ledere.

Herudover blev der gennemført teamudviklingsproces med etablering af, undervisning og støtte over en periode til skolens HTX afdeling.

På CSV, Center for Specialundervisning til unge og voksne med specielle behov, i Kolding gennemførtes et medarbejderseminar, der skulle styrke en øget bevidsthed og en fælles forståelse for CSVs rammer, vilkår og eksistensberettigelse samt udarbejdelse af et ideoplæg til en fælles mission og vision for CSV. Efterfølgende blev der gennemført et ledelsesseminar med fokus på drift og implementering af visionen.

Apoteker

På flere apoteker er der gennemført personaleseminarer med fokus på mission, vision, værdier og det gode arbejdsmiljø. Der er også arbejdet med ledere, individuelt, samt udvikling af ledelsesgrupper med henblik på at opstille forretningsplaner, mål, årshjul og handlingsplaner.

Coaching

VILEN gennemfører løbende coachingsforløb med ledere og medarbejdere, der har brug for ekstern hjælp til at få styr på og komme videre med deres respektive udfordringer. Det kan f.eks. dreje sig om strategi, ledelse og samarbejde, arbejdsmiljø eller stress.

​VILEN     ·    Telefon: +45 40 16 97 71     ·     E-mail: annette@vilen.dk     ·      Flere kontaktinformationer