Ydelser​

deler

VILEN designer og gennemfører kortere eller længerevarende udviklingsforløb på baggrund af jeres behov inden for:

Organisation & ledelse

 • Strategisk udvikling
 • Mission, vision, værdier
 • Udvikling af virksomheds-, ledelses- og værdigrundlag
 • Organisationsudvikling, struktur og kultur
 • Forandringsvilje og -ledelse
 • Kvalitet og effektivitet
 • Styrkelse af medarbejder- og ledelsesteam

Kompetenceudvikling

 • Lederuddannelsesforløb
 • Medarbejderuddannelsesforløb
 • Effektive møder
 • Individuelle kompetenceudviklingsforløb

Trivsel og arbejdsglæde

 • Kommunikation og samarbejde
 • Opgaver, roller og ansvarsfordeling
 • Kulturudviklingsprocesser
 • Konfliktløsning
 • Stress og sygefraværsproblematikker

Kulturanalyse & evaluering

 • Foranalyser inden større udviklingsprojekter
 • Kvalitativ evaluering af gennemførte projekter eller forløb
 • Kombination af effektmåling og kvalitativ analyse

Procesforløb

 • Workshops
 • Bestyrelsesseminarer
 • Ledelsesseminarer
 • Afdelingsseminarer
 • Skræddersyede personalekurser

Sparring

 • Individuelle coachings- eller sparringsforløb
 • Coaching eller sparring i ledelses- eller medarbejderteam
 • Sparringsforløb som opfølgning på lederuddannelse eller organisations- eller ledelsesudviklingsforløb

​VILEN     ·    Telefon: +45 40 16 97 71     ·     E-mail: annette@vilen.dk     ·      Flere kontaktinformationer