Ydelser

VILEN designer og gennemfører kortere eller længerevarende udviklingsforløb på baggrund af jeres behov inden for:

Organisation og ledelse

 • Strategisk udvikling
 • Mission, vision, værdier
 • Udvikling af virksomheds-, ledelses- og værdigrundlag
 • Organisationsudvikling, struktur og kultur
 • Forandringsvilje og -ledelse
 • Kvalitet og effektivitet
 • Teamudvikling
 • Udvikling af ledergrupper

Kompetenceudvikling

 • Lederuddannelsesforløb
 • Medarbejderuddannelsesforløb
 • Effektive møder
 • Individuelle kompetenceudviklingsforløb

Trivsel og arbejdsglæde

 • Udvikling af det gode arbejdsmiljø
 • Kommunikation og samarbejde
 • Opgaver, roller og ansvarsfordeling
 • Kulturudviklingsprocesser
 • Konfliktløsning
 • Stress og sygefraværsproblematikker

Procesforløb

 • Organisationsudviklingsforløb
 • Workshops
 • Bestyrelsesseminarer
 • Ledelsesseminarer
 • Afdelingsseminarer
 • Skræddersyede personalekurser

DISC analyse

 • Gennemførelse af DISC analyser
 • Tilbagemelding på DISC analyser, individuelt, i grupper eller team (fysisk eller online)
 • DISC-sparring, individuelt, i grupper eller team (fysisk eller online)
 • DISC-seminarer for personalegrupper
 • DISC-træningsforløb på seminar
 • DISC-træningsforløb i organisationen (individuelt, afdelinger, grupper team)
 • DISC-implementering: indarbejdelse af DISC i hverdagen
 • Udvikling af virksomhedens kultur og arbejdsmiljø ud fra DISC

Coaching & sparring

 • Individuelle coachings- eller sparringsforløb
 • Coaching eller sparring i ledelses- eller medarbejderteam
 • Coachings- ellers sparringsforløb som opfølgning på lederuddannelse eller organisations- eller ledelsesudviklingsforløb